Κύριος Πως Να Πώς να πουλήσετε ένα αυτοκίνητο ιδιωτικά στο Τέξας

Πώς να πουλήσετε ένα αυτοκίνητο ιδιωτικά στο Τέξας

Πώς μπορώ να πουλήσω το αυτοκίνητό μου ιδιωτικά στο Τέξας;

Πίνακας περιεχομένων
 1. Πώς μπορώ να πουλήσω το αυτοκίνητό μου ιδιωτικά στο Τέξας;
 2. Τι χαρτιά απαιτείται κατά την ιδιωτική πώληση αυτοκινήτου;
 3. Πώς μπορώ να πουλήσω το αυτοκίνητό μου σε ιδιώτη;
 4. Ποιος πληρώνει φόρο επί των πωλήσεων όταν πουλάει ένα αυτοκίνητο ιδιωτικά στο Τέξας;
 5. Είμαι υπεύθυνος για ένα αυτοκίνητο αφού το πουλήσω;
 6. Πώς μπορώ να πουλήσω το αυτοκίνητό μου σε κάποιον;
 7. Μπορώ να πουλήσω ένα αυτοκίνητο που μόλις αγόρασα χωρίς να το καταχωρήσω στο Τέξας;
 8. Οι τίτλοι του Τέξας πρέπει να είναι συμβολαιογραφικοί;
 9. Το Τέξας απαιτεί τιμολόγιο πώλησης για ένα αυτοκίνητο;
 10. Πώς σε πιάνουν να πηδάς τον τίτλο;
 11. Ένας τίτλος του Τέξας πρέπει να υπογραφεί στο μπροστινό μέρος;
 12. Πώς μπορώ να αφαιρέσω το όνομά μου από έναν τίτλο αυτοκινήτου;
 13. Πώς μεταβιβάζετε την ιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου στο Τέξας;
 14. Τι είναι το Title Jumping;
 15. Μπορείτε να μεταφέρετε έναν τίτλο αυτοκινήτου στο Διαδίκτυο στο Τέξας;
 16. Χρειάζεται να είναι παρόντα και τα δύο μέρη για τη μεταβίβαση ενός τίτλου;
 17. Μπορείτε να διαγράψετε ένα όνομα σε έναν τίτλο;
 18. Τι θα συμβεί αν πουλήσετε ένα αυτοκίνητο και δεν το βάλουν στο όνομά τους;
 19. Είναι παράνομο να πουλάς το αυτοκίνητο κάποιου άλλου;
 20. Πώς ανταλλάσσετε ένα αυτοκίνητο στο όνομα κάποιου άλλου;
 21. Τι γίνεται αν ο τίτλος είναι ήδη υπογεγραμμένος;
 22. Μπορεί κάποιος άλλος να καταχωρήσει το αυτοκίνητό μου στο όνομά του;
 23. Μπορώ να πουλήσω το αυτοκίνητό μου χωρίς να είμαι παρών;
 24. Πώς ανταλλάσσετε ένα αυτοκίνητο που δεν πληρώνεται;
 25. σχετικές αναρτήσεις

Πώς να πουλήσετε ένα αυτοκίνητο στο Τέξας
 1. Προσδιορίστε την αξία του αυτοκινήτου σας και τοποθετήστε μια διαφήμιση. …
 2. Τεκμηριώστε το ιστορικό του οχήματός σας. …
 3. Επιθεώρηση του αυτοκινήτου. …
 4. Συμπληρώστε τον τίτλο. …
 5. Συμπληρώστε την αίτηση του αγοραστή για τον τίτλο. …
 6. Αφαιρέστε τις πινακίδες και το αυτοκόλλητο εγγραφής. …
 7. Αναφορά της Συναλλαγής στο Δημόσιο.

Τι χαρτιά απαιτείται κατά την ιδιωτική πώληση αυτοκινήτου;

Πρώτον, και τα δύο μέρη θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το α Πωλητήριο το οποίο αναφέρει τον αριθμό αναγνώρισης οχήματος (VIN), τη συμφωνημένη τιμή αγοράς, την ένδειξη του χιλιομετρητή και το όνομα/διεύθυνση του αγοραστή και του πωλητή. Στη συνέχεια, ο αγοραστής πρέπει να φροντίσει για την πληρωμή. Ο καλύτερος τρόπος είναι στην τράπεζά τους, αυτοπροσώπως.

Πώς μπορώ να πουλήσω το αυτοκίνητό μου σε ιδιώτη;

Δείτε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε το άγχος και να μεγιστοποιήσετε τα μετρητά όταν πουλάτε το αυτοκίνητό σας ιδιωτικά, αντί να το ανταλλάξετε σε έναν αντιπρόσωπο.
 1. Συλλέξτε τα χαρτιά σας. …
 2. Ορίστε μια ζητούμενη τιμή. …
 3. Δώστε έκκληση στο κράσπεδο του αυτοκινήτου σας. …
 4. Δημιουργήστε διαφημίσεις που πουλάνε. …
 5. Εξετάστε προσεκτικά τους καλούντες. …
 6. Ρυθμίστε μια δοκιμαστική μονάδα δίσκου. …
 7. Κλείσε τη συμφωνία.

Ποιος πληρώνει φόρο επί των πωλήσεων όταν πουλάει ένα αυτοκίνητο ιδιωτικά στο Τέξας;

Ο φόρος πωλήσεων μηχανοκίνητων οχημάτων είναι ευθύνη του αγοραστή . Εάν ο πωλητής δεν είναι αντιπρόσωπος με άδεια του Τέξας, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τον τίτλο και την ταξινόμηση του οχήματος, καθώς και για την πληρωμή του φόρου στον τοπικό εφοριακό εφορία-εισπράκτη της κομητείας (CTAC) εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Είμαι υπεύθυνος για ένα αυτοκίνητο αφού το πουλήσω;

Στις περισσότερες πολιτείες, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων θεωρούνται ως έχουν. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής κατανοεί ότι αν κάτι πάει στραβά μετά την απομάκρυνση του αυτοκινήτου, είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. Αυτό σημαίνει ότι, όπως ένας πωλητής, δεν είστε υπεύθυνοι για το αυτοκίνητο μετά την πώλησή του .

Πώς μπορώ να πουλήσω το αυτοκίνητό μου σε κάποιον;

Οι πωλητές υποχρεούνται να κάνουν δύο πράγματα όταν πουλούν ένα αυτοκίνητο στη ΝΝΟ. Πρέπει να παρέχουν τα αγοραστή με απόδειξη του δικαιώματός του να ταξινομήσει το όχημα . Αποδεκτά έγγραφα είναι: Ένα πρωτότυπο αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής, ειδοποίησης ανανέωσης ή άλλου εγγράφου εγγραφής υπογεγραμμένο από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Μπορώ να πουλήσω ένα αυτοκίνητο που μόλις αγόρασα χωρίς να το καταχωρήσω στο Τέξας;

Είναι νόμιμη η πώληση ενός μη ταξινομημένου αυτοκινήτου και μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι που το αυτοκίνητό σας δεν έχει άδεια κυκλοφορίας. Μπορείτε να προχωρήσετε στην πώληση του οχήματος σε αντιπροσωπεία ή ιδιωτικά ακόμα και αν το αυτοκίνητο δεν έχει έγγραφο κυκλοφορίας.

Οι τίτλοι του Τέξας πρέπει να είναι συμβολαιογραφικοί;

Τέξας οι τίτλοι πρέπει να είναι συμβολαιογραφικοί . Υπογράψτε τον τίτλο μόνο παρουσία συμβολαιογράφου. Υπογράψτε το όνομά σας (ή τα ονόματά σας)* στο πίσω μέρος του τίτλου, όπου γράφει Πωλητής(οι) Υπογραφή(εις).

Το Τέξας απαιτεί τιμολόγιο πώλησης για ένα αυτοκίνητο;

Αν και δεν είναι νομική απαίτηση στο Τέξας , έχετε κάθε λόγο να συμπληρώσετε έναν λογαριασμό πώλησης όταν πουλάτε το αυτοκίνητό σας. … Ένα τιμολόγιο πώλησης παρέχει ακλόνητη απόδειξη ότι πραγματοποιήθηκε μια μεταβίβαση, και ως εκ τούτου όλη η ευθύνη ανήκει πλέον στον νέο ιδιοκτήτη. Λειτουργεί επίσης ως απόδειξη για τα δικά σας προσωπικά αρχεία.

Πώς σε πιάνουν να πηδάς τον τίτλο;

Περίληψη. Το άλμα ενός τίτλου αυτοκινήτου (ονομάζεται επίσης skipping ή floating) είναι μια παράνομη πρακτική όπου το ο αγοραστής ενός αυτοκινήτου δεν το τιτλοφορεί στο όνομά του , με αποτέλεσμα το ιστορικό τίτλου να παραλείψει έναν κάτοχο. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το λάθος άτομο να επιβαρυνθεί με φόρους, τέλη και παραβιάσεις μετακίνησης. Ορισμένες πολιτείες ταξινομούν το άλμα τίτλου ως κακούργημα.

Ένας τίτλος του Τέξας πρέπει να υπογραφεί στο μπροστινό μέρος;

Κάθε Πιστοποιητικό Τίτλου πρέπει να υπογράφεται από τον πωλητή στο μπροστινό μέρος του το Πιστοποιητικό Τίτλου του Τέξας στη γραμμή υπογραφής του ιδιοκτήτη. Το πίσω μέρος κάθε Τίτλου πρέπει επίσης να συμπληρωθεί.

Πώς μπορώ να αφαιρέσω το όνομά μου από έναν τίτλο αυτοκινήτου;

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να αφαιρέσετε το όνομά σας από έναν τίτλο αυτοκινήτου είναι υπογράψτε το πίσω μέρος του τίτλου στο άτομο ή τον οργανισμό που θέλετε να μεταφέρετε το αυτοκίνητό σας . Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε μεταβίβαση τίτλου αντιμετωπίζεται σαν πώληση, καθώς εσείς είστε ο πωλητής και το άτομο ή ο οργανισμός είναι ο αγοραστής.

Πώς μεταβιβάζετε την ιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου στο Τέξας;

Για να μεταφέρετε ένα όχημα με τίτλο Texas, φέρτε ή ταχυδρομήστε τα ακόλουθα στα γραφεία μας:
 1. Τίτλος Texas, υπογεγραμμένος και χρονολογημένος από τον/τους πωλητή(-ους) και τον αγοραστή(-ους). …
 2. VTR-130U (Αίτηση για τίτλο Τέξας), υπογεγραμμένη και χρονολογημένη από τον πωλητή και τον αγοραστή. …
 3. Απόδειξη ασφάλισης στο όνομα του αγοραστή.
 4. Αποδεκτό έντυπο ταυτότητας.
 5. Απόδειξη ελέγχου.
 6. Αμοιβές.

Τι είναι το Title Jumping;

Το άλμα τίτλου είναι η πράξη της αγοράς και της πώλησής του χωρίς την εγγραφή του οχήματος στο όνομά σας . … Το άλμα τίτλου είναι επίσης γνωστό ως άλμα τίτλου ή αιωρούμενος τίτλος. Παλαιότερα, το άλμα τίτλου ήταν μια πρακτική που χρησιμοποιούσαν οι έμποροι αυτοκινήτων για να αποφύγουν να πληρώσουν φόρους στα οχήματα.

Μπορείτε να μεταφέρετε έναν τίτλο αυτοκινήτου στο Διαδίκτυο στο Τέξας;

1. ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ TX ONLINE: *ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ* Εάν είναι δυνατόν, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμπληρώσετε φόρμες ηλεκτρονικά αντί ταχυδρομικώς, ώστε να μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για τα αρχεία σας που περιλαμβάνει ημερομηνία/ώρα.

Χρειάζεται να είναι παρόντα και τα δύο μέρη για τη μεταβίβαση ενός τίτλου;

Οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση της κυριότητας είναι παρόμοιες με την αγορά ή την πώληση ενός αυτοκινήτου: ο δωρητής πρέπει να συμπεριλάβει τη γνωστοποίηση χιλιομετρητή στον τίτλο, και τα δύο μέρη πρέπει να υπογράψουν και να βάλουν ημερομηνία στον τίτλο , και ο παραλήπτης πρέπει να πάει στο DMV και να κάνει αίτηση για νέο τίτλο στο όνομά του και να πληρώσει το τέλος μεταφοράς.

Μπορείτε να διαγράψετε ένα όνομα σε έναν τίτλο;

Λύση: Εάν κάνατε λάθος κατά τη συμπλήρωση του τίτλου του αυτοκινήτου σας, μην χρησιμοποιείτε λευκά ή διαγράφετε τίποτα . … Μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε ένα ονομαστικό τέλος ή να συμπληρώσετε ένα έντυπο ζητώντας από το DMV να διορθώσει το λάθος εκδίδοντάς σας έναν νέο τίτλο ή σημειώνοντας το σφάλμα με επίσημη σήμανση.

Τι θα συμβεί αν πουλήσετε ένα αυτοκίνητο και δεν το βάλουν στο όνομά τους;

Άλμα τίτλου δεν είναι μόνο ανήθικο, είναι και παράνομο. Σε πολλές πολιτείες, το άλμα τίτλου είναι κακούργημα κατηγορίας 6 και μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβές και ακόμη και φυλάκιση. Λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη και θα πρέπει να αποφύγετε τον πειρασμό να παραλείψετε το DMV ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορα πρόκειται να πουλήσετε ένα όχημα μετά την αγορά του.

Είναι παράνομο να πουλάς το αυτοκίνητο κάποιου άλλου;

Ναί, αυτό είναι παράνομο . Κάποιος άλλος δεν μπορεί να πάρει το ακίνητό σας και να το πουλήσει χωρίς την άδειά σας. Αυτό είναι μια μορφή κλοπής.

Πώς ανταλλάσσετε ένα αυτοκίνητο στο όνομα κάποιου άλλου;

Μπορείτε να κάνετε ένα από τα δύο πράγματα για να ανταλλάξετε το αυτοκίνητο κάποιου άλλου σε αντιπρόσωπο:
 1. Φέρτε τον ιδιοκτήτη – Ζητήστε από τον ιδιοκτήτη να έρθει μαζί σας στην αντιπροσωπεία για να υπογράψει τον τίτλο και να βάλει την αξία στο επόμενο όχημά σας.
 2. Ο ιδιοκτήτης πουλάει το αυτοκίνητο σε εσάς – Ο ιδιοκτήτης μπορεί να συμπληρώσει μαζί σας μια τιμολόγηση και να υπογράψει τον τίτλο σε εσάς.

Τι γίνεται αν ο τίτλος είναι ήδη υπογεγραμμένος;

Εάν κάποιος άλλος υπέγραψε τον τίτλο, αλλά το αυτοκίνητο υποτίθεται ότι είναι στο όνομά σας, αυτό το άτομο θα χρειαστεί να σας μεταφέρει τον τίτλο . Αρχικά, θα χρειαστεί να αποκτήσει τίτλο στο όνομά του πηγαίνοντας στο κρατικό τμήμα μηχανοκίνητων οχημάτων, πληρώνοντας το τέλος μεταβίβασης τίτλου και περιμένοντας να φτάσει ο τίτλος.

Μπορεί κάποιος άλλος να καταχωρήσει το αυτοκίνητό μου στο όνομά του;

Ναι μπορούν . Εάν η εγγραφή και ο τίτλος εμφανίζουν δύο διαφορετικά ονόματα, ο ιδιοκτήτης (το όνομα στο πιστοποιητικό τίτλου) πρέπει να εξουσιοδοτήσει το άλλο άτομο να εγγράψει το όχημα συμπληρώνοντας το πλαίσιο 3 στη φόρμα Εγγραφής Οχήματος/Αίτησης Τίτλου (PDF) (MV-82).

Μπορώ να πουλήσω το αυτοκίνητό μου χωρίς να είμαι παρών;

Σχεδόν όλες οι πολιτείες χρησιμοποιούν τους κανόνες ή/και τους κανόνες όταν πρόκειται για συνιδιοκτήτες σε τίτλους αυτοκινήτων. Αν συνενωθούν τα ονόματα των συνιδιοκτητών και τότε και τα δύο μέρη πρέπει να είναι παρόντα για να πουλήσουν το αυτοκίνητο . Τίτλοι που χρησιμοποιούν ή μεταξύ των ονομάτων των συνιδιοκτητών κάθε μέρος μπορεί να πουλήσει το αυτοκίνητο χωρίς την παρουσία του άλλου μέρους.

Πώς ανταλλάσσετε ένα αυτοκίνητο που δεν πληρώνεται;

Εάν το αυτοκίνητό σας αξίζει λιγότερο από αυτό που εξακολουθείτε να οφείλετε, έχετε ένα αυτοκίνητο αρνητικού μετοχικού κεφαλαίου, γνωστό και ως ανάποδα ή υποβρύχια στο δάνειο αυτοκινήτου σας. Όταν συναλλάσσεστε σε ένα αυτοκίνητο με αρνητικά ίδια κεφάλαια, θα έχετε να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του υπολοίπου του δανείου και της αξίας συναλλαγής .