Κύριος Πως Να Πώς να δημιουργήσετε φόντο στο Obs

Πώς να δημιουργήσετε φόντο στο Obs

Το OBS έχει διαδικτυακό ιστορικό;

Πίνακας περιεχομένων
  1. Το OBS έχει διαδικτυακό ιστορικό;
  2. Πώς ακριβώς μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα ψηφιακό ιστορικό χωρίς τη φιλική προς το περιβάλλον οθόνη στο OBS;
  3. σχετικές αναρτήσεις
Λειτουργεί με τα προγράμματα λογισμικού ροής που προτιμάτε, όπως το Open Broadcaster Software Program ( OBS ).

Πώς ακριβώς μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα ψηφιακό ιστορικό χωρίς τη φιλική προς το περιβάλλον οθόνη στο OBS;