Κύριος Πως Να Πώς να δημιουργήσετε προβολή λίστας με εικόνα στο Android

Πώς να δημιουργήσετε προβολή λίστας με εικόνα στο Android

Πώς μπορώ να προσθέσω μια εικόνα σε ένα Arraylist;

Πίνακας περιεχομένων
 1. Πώς μπορώ να προσθέσω μια εικόνα σε ένα Arraylist;
 2. Πώς προσθέτετε μια προβολή λίστας;
 3. Πώς μπορώ να προσθέσω κείμενο σε μια φωτογραφία στο Android;
 4. Τι είναι ο προσαρμοσμένος προσαρμογέας στο android;
 5. Τι είναι το ListView στο android;
 6. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ArrayAdapter και του BaseAdapter στο Android;
 7. Ποια είναι η χρήση του BaseAdapter στο Android;
 8. Τι είναι το convertView στο Android Studio;
 9. Πώς φτιάχνετε έναν προσαρμογέα βάσης;
 10. Πώς καλείτε το notifyDataSetChanged στον προσαρμογέα;
 11. Ποια είναι η χρήση του notifyDataSetChanged () στο android;
 12. Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν προσαρμογέα kotlin;
 13. Ποιο είναι το καλύτερο ListView ή RecyclerView;
 14. Τι είναι το onBindViewHolder στο Android;
 15. Τι είναι ένα κομμάτι στο Android;
 16. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε δραστηριότητα ή κομμάτι;
 17. Τι είναι η τάξη FragmentManager στο Android;
 18. Τι είναι οι διάλογοι στο Android;
 19. Πόσοι τύποι διαλόγων υπάρχουν στο Android;
 20. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δραστηριότητας και θραύσματος;
 21. Τι σημαίνει Διάλογος;
 22. Ποια είναι τα 4 είδη διαλόγου;
 23. Τι είναι ένα παράδειγμα διαλόγου;
 24. σχετικές αναρτήσεις

iv. setImageResource(array_image . get(position));

Πώς προσθέτετε μια προβολή λίστας;

Πώς να φτιάξετε ένα ListView στο android ?
 1. Βήμα 1 − Δημιουργώ ένα νέο έργο στο Android Studio, μεταβείτε στο Αρχείο ⇒ Νέο έργο και συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες στο δημιουργώ ένα νέο έργο.
 2. Βήμα 2 − Προσθήκη τον παρακάτω κώδικα στο res/layout/activity_main.xml.
 3. Βήμα 3 − Προσθήκη τον ακόλουθο κώδικα στο src/MainActivity. Ιάβα.

Πώς μπορώ να προσθέσω κείμενο σε μια φωτογραφία στο Android;

σειρά. string_resource); ή αν έχει οριστεί σε xml. Για να ενσωματώσετε ένα εικονίδιο με δυνατότητα σχεδίασης με το όνομα example..png'ftoc-heading-4' class='ftwp-heading'>Τι είναι ο προσαρμοσμένος προσαρμογέας στο android;

Τι είναι ένα Προσαρμογέας στο Android . Ενα Προσαρμογέας Το αντικείμενο λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ ενός AdapterView και των υποκείμενων δεδομένων για αυτήν την προβολή. ο Προσαρμογέας παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία δεδομένων. ο Προσαρμογέας είναι επίσης υπεύθυνος για τη δημιουργία μιας Προβολής για κάθε στοιχείο του συνόλου δεδομένων.

Τι είναι το ListView στο android;

Προβολή λίστας Android είναι μια προβολή που ομαδοποιεί πολλά στοιχεία και τα εμφανίζει σε κατακόρυφη λίστα με δυνατότητα κύλισης. Τα στοιχεία της λίστας εισάγονται αυτόματα στη λίστα χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα που τραβάει περιεχόμενο από μια πηγή, όπως έναν πίνακα ή μια βάση δεδομένων.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ArrayAdapter και του BaseAdapter στο Android;

Εδώ είναι το διαφορά : Προσαρμογέας βάσης είναι ένας πολύ γενικός προσαρμογέας που σας επιτρέπει να κάνετε σχεδόν ό,τι θέλετε. Ωστόσο, πρέπει να κάνετε λίγο περισσότερη κωδικοποίηση μόνοι σας για να λειτουργήσει. ArrayAdapter είναι μια πιο ολοκληρωμένη υλοποίηση που λειτουργεί καλά για δεδομένα σε πίνακες ή ArrayList s.

Ποια είναι η χρήση του BaseAdapter στο Android;

Προσαρμογέας βάσης είναι μια κοινή βασική κλάση μιας γενικής υλοποίησης ενός προσαρμογέα που μπορεί να είναι μεταχειρισμένος σε ListView, GridView, Spinner κ.λπ. Όποτε χρειάζεστε μια προσαρμοσμένη λίστα σε ένα ListView ή προσαρμοσμένα πλέγματα σε ένα GridView, δημιουργείτε τον δικό σας προσαρμογέα και επεκτείνετε προσαρμογέα βάσης σε αυτό.

Τι είναι το convertView στο Android Studio;

convertView είναι η προσωρινή μνήμη του στοιχείου ListView που δεν είναι ορατή και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Επιτρέπει στο ListView να μην χρειάζεται να δημιουργήσει πολλά ListItems, επομένως εξοικονομεί μνήμη και κάνει το ListView πιο ομαλό.

Πώς φτιάχνετε έναν προσαρμογέα βάσης;

Για να χρησιμοποιήσετε το Προσαρμογέας βάσης με ListView, μια συγκεκριμένη υλοποίηση πρέπει να είναι η κλάση BaseAdepter που υλοποιεί τις ακόλουθες μεθόδους δημιουργήθηκε :
 1. int getCount()
 2. Αντικείμενο getItem (int position)
 3. long getItemId (int position)
 4. Προβολή getView (θέση int, Προβολή convertView, γονικό ViewGroup)

Πώς καλείτε το notifyDataSetChanged στον προσαρμογέα;

Μπορείτε να προσθέσετε μια συνάρτηση στο Προσαρμογέας του RecyclerView σας (π.χ. UpDateData ) και καλέστε το NotifyDataSetChanged στο δικό σου Προσαρμογέας .
 1. public void UpDateData(Λίστα προστιθέμενων φωτογραφιών) {
 2. mPhotoAlbum. AddRange(addedPhotos);
 3. NotifyDataSetChanged ()
 4. }

Ποια είναι η χρήση του notifyDataSetChanged () στο android;

notifyDataSetChanged()Android Παράδειγμα [Ενημερώθηκε]

Αυτό λειτουργία android ειδοποιεί τους επισυναπτόμενους παρατηρητές ότι τα υποκείμενα δεδομένα έχουν αλλάξει και κάθε προβολή που αντικατοπτρίζει το σύνολο δεδομένων θα πρέπει να ανανεωθεί.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν προσαρμογέα kotlin;

Δηλώστε το RecyclerView σε μια διάταξη δραστηριότητας και αναφέρετέ το στη δραστηριότητα Κότλιν αρχείο. Δημιουργώ ένα έθιμο διάταξη XML στοιχείου για το RecyclerView για τα στοιχεία του. Δημιουργώ τη θήκη προβολής για στοιχεία προβολής, συνδέστε την πηγή δεδομένων του RecyclerView και χειριστείτε τη λογική προβολής από δημιουργώντας ένα RecyclerView Προσαρμογέας .

Ποιο είναι το καλύτερο ListView ή RecyclerView;

Απλή απάντηση: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε RecyclerView σε μια κατάσταση όπου θέλετε να εμφανίσετε πολλά αντικείμενα και ο αριθμός τους είναι δυναμικός. Προβολή λίστας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο αριθμός των στοιχείων είναι πάντα ο ίδιος και περιορίζεται στο μέγεθος της οθόνης.

Τι είναι το onBindViewHolder στο Android;

onBindViewHolder (Θέση VH, θέση int) Καλείται από το RecyclerView για εμφάνιση των δεδομένων στην καθορισμένη θέση. κενός. onBindViewHolder (Κάτοχος VH, θέση int, Λίστα ωφέλιμων φορτίων) Καλείται από το RecyclerView για εμφάνιση των δεδομένων στην καθορισμένη θέση.

Τι είναι ένα κομμάτι στο Android;

ΕΝΑ Θραύσμα αντιπροσωπεύει ένα επαναχρησιμοποιήσιμο τμήμα της διεπαφής χρήστη της εφαρμογής σας. ΕΝΑ θραύσμα ορίζει και διαχειρίζεται τη δική του διάταξη, έχει τον δικό του κύκλο ζωής και μπορεί να χειριστεί τα δικά του συμβάντα εισαγωγής. Τα θραύσματα δεν μπορούν να ζήσουν μόνα τους – πρέπει να φιλοξενούνται από μια ή άλλη δραστηριότητα θραύσμα .

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε δραστηριότητα ή κομμάτι;

Μετά χρησιμοποιώντας πολλαπλά θραύσματα σε ένα μόνο δραστηριότητα , μπορούμε να δημιουργήσουμε μια διεπαφή πολλαπλών οθονών. Θραύσμα δεν μπορεί μεταχειρισμένος χωρίς ένα Δραστηριότητα . Ενώ Χρησιμοποιώντας θραύσματα στο έργο, η δομή του έργου θα είναι Καλός και μπορούμε να το χειριστούμε εύκολα.

Τι είναι η τάξη FragmentManager στο Android;

FragmentManager είναι το τάξη υπεύθυνος για την εκτέλεση ενεργειών στα τμήματα της εφαρμογής σας, όπως η προσθήκη, η αφαίρεση ή η αντικατάστασή τους και η προσθήκη τους στην πίσω στοίβα. Τούτου λεχθέντος, κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιεί θραύσματα χρησιμοποιεί FragmentManager σε κάποιο επίπεδο, επομένως είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι και πώς λειτουργεί.

Τι είναι οι διάλογοι στο Android;

ΕΝΑ διαλόγου είναι ένα μικρό παράθυρο που προτρέπει τον χρήστη να λάβει μια απόφαση ή να εισαγάγει πρόσθετες πληροφορίες. ΕΝΑ διαλόγου δεν γεμίζει την οθόνη και χρησιμοποιείται συνήθως για συμβάντα που απαιτούν από τους χρήστες να προβούν σε κάποια ενέργεια προτού μπορέσουν να προχωρήσουν.

Πόσοι τύποι διαλόγων υπάρχουν στο Android;

Σύμφωνα με τις γνώσεις μου, θα έπρεπε να είναι τέσσερις τύπους διαλόγου : Συναγερμός Διάλογος . Απλός Διάλογος . Επιβεβαίωση Διάλογοι .

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δραστηριότητας και θραύσματος;

Δραστηριότητα είναι το μέρος όπου ο χρήστης θα αλληλεπιδράσει με την εφαρμογή σας. Θραύσμα αντιπροσωπεύει μια συμπεριφορά ή ένα τμήμα της διεπαφής χρήστη σε μια Δραστηριότητα . Μπορείτε να συνδυάσετε πολλά θραύσματα σε α μονόκλινο δραστηριότητα για να δημιουργήσετε μια διεπαφή χρήστη πολλών παραθύρων και να χρησιμοποιήσετε ξανά α θραύσμα σε πολλαπλάσια δραστηριότητες .

Τι σημαίνει Διάλογος;

Διάλογος (μερικές φορές γράφεται διαλόγου στα αμερικανικά αγγλικά) είναι μια γραπτή ή προφορική συνομιλία μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων και μια λογοτεχνική και θεατρική μορφή που απεικονίζει μια τέτοια ανταλλαγή.

Ποια είναι τα 4 είδη διαλόγου;

Δικα τους τέσσερα κύριος τύπους είναι:
 • Σκηνοθετημένη διάλογος . Είναι το απλούστερο είδος συνομιλίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λογοτεχνική γραφή.
 • Λανθασμένα διάλογος .
 • Διαμόρφωση συνομιλία .
 • Παρεμβολή συνομιλία .

Τι είναι ένα παράδειγμα διαλόγου;

Διάλογος αναφέρεται σε μια συνομιλία ή συζήτηση ή στην πράξη μιας συζήτησης ή συζήτησης. Συχνά, διαβάζουμε εξωτερικά διάλογος , που εμφανίζεται ανάμεσα σε δύο χαρακτήρες ως προφορική γλώσσα. Παραδείγματα του Διάλογος : Λίζα, είπε ο Κάιλ, χρειάζομαι βοήθεια για να μεταφέρω αυτό το κουτί με παιχνίδια για την πώληση σε γκαράζ.